พิธีเปิดที่ทำการของสำนักงาน คปภ. ภาค ๓ (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ.จังหวัดขอนแก่น