ประมวลภาพอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และสัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2