ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกันภัยต่อ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ประเภทข่าว: 
ภาพกิจกรรมและการดูงาน