Industry

19 มกราคม 2562 new

คปภ. เพิ่มมาตรการด้านประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก • ออกคำสั่งนายทะเบียนกำหนดหลักเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึกได้รับการชดใช้ค่าสินไหมที่รวดเร็วขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าจากกรณีพายุโซนร้อนปาบึกพัดถล่มทางภาคใต้ของประเทศไทยจนก่อให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยผู้ประสบภัย...

อ่านต่อ

16 มกราคม 2562 new

ตัดสินแล้ว!! โครงการประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ. เคียงข้าง...ทุกการเดินทาง” คปภ. ได้ 2 ผู้กำกับคิวทองร่วมตัดสินผลงาน • ทีมสวัสดีนี่เราเอง จากเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 1 แสนบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทุกชีวิตนั้นมีค่า การเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากรถนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม ดังนั้น...

อ่านต่อ

14 มกราคม 2562 new

คปภ. เร่งรัดประกันจ่ายค่าสินไหมฯ กรณีรถเครนซ่อมไฟฟ้าพุ่งชนรถกระบะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ บาดเจ็บ 9 ราย ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะรถเครนซ่อมไฟฟ้า (ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญศกรเอ็นจิเนียริ่ง หมายเลขทะเบียน 82-3634...

อ่านต่อ

12 มกราคม 2562 new

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ คปภ. ในงาน“มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” • เลขาธิการ คปภ. ขานรับข้อแนะนำนายกฯ พร้อมขับเคลื่อนการนำระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงให้กับชาวประมงไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้จัดงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง...

อ่านต่อ

12 มกราคม 2562 new

เลขาธิการ คปภ. นำพนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก มอบหม้อหุงข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning ให้กับชุมชนในพื้นที่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อน”ปาบึก”พัดถล่มพื้นที่ภาคใต้โดยได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหลายอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น...

อ่านต่อ