Industry

20 กรกฎาคม 2562 new

คปภ. เร่งประกันเยียวยากรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากศาลาริมน้ำแม่กลองถล่ม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีศาลาบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ท่าเรือข้ามฟากแสงวนิช อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทรุดพังลงแม่น้ำแม่กลองไปทั้งหลัง...

อ่านต่อ

19 กรกฎาคม 2562 new

เลขาธิการ คปภ. กระตุ้นธุรกิจประกันภัยไทยปรับโมเดลธุรกิจพร้อมเร่งสปีดศักยภาพสู่ยุคดิจิทัล

เตรียมทำคลอดแผนพัฒนาการประกันภัย (ฉบับที่4) ต่อยอดธุรกิจประกันภัยไทยเติบโต อย่างยั่งยืน และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของผู้บริโภคในทุกมิติ   ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ...

อ่านต่อ

17 กรกฎาคม 2562 new

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9

เลขาธิการ คปภ. จัดปฐมนิเทศติวเข้มนักศึกษา วปส. รุ่นที่ 9 • ปูพื้นสร้างความเข้าใจระบบงานของ คปภ. ในภาคปฏิบัติก่อนเจาะลึกสหวิทยาการด้านประกันภัย พร้อมเปิดกว้างรับฟัง Feedback...

อ่านต่อ

12 กรกฎาคม 2562 new

เลขาธิการ คปภ. เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรมประกันภัยไทย “บริหารความเสี่ยงภัยให้ประมงพื้นบ้าน” คลอดแล้ว...! แบบกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ฉบับแรกของประเทศไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อนและได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงเรือพื้นบ้านอยู่เนื่องๆ ดังนั้น พลเอก...

อ่านต่อ