นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

วิธีการติดต่อสำนักงาน คปภ. สำหรับผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รับฟังความคิดเห็น

        ประกันชีวิต

        ประกันวินาศภัย

แบบสอบถาม

ข่าวประกาศ

รายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. ( update 30 เมษายน 2563)

รายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. ( update 31 พฤษภาคม 2563)

ประกาศนายทะเบียน