รายชื่อหน่ยวงานที่อบรมและแผนการอบรม


ชื่อสถาบัน
ดาวน์โหลดกำหนดการ
 
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
 
บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
 
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
 
บมจ. เจอเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
 
บมจ. เจอเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 
บมจ. ซิกน่าประกันภัย
 
บจ. ไทยรี์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
บมจ. ไทยประกันชีวิต
 
บมจ. ไทยพาณิชย์ ประกันชีวิต
 
บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 
บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
 
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
  บมจ. ธนชาตประกันภัย ดาวน์โหลด
 
บมจ. นวกิจประกันภัย
 
บมจ. นำสินประกันภัย
 
บจ. นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์รันส์ สาขาประเทศไทย
 
บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต
 
 
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
 
บมจ. พรููเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  บมจ. ฟิลลิป ประกันชีวิต ดาวน์โหลด
 
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
 
บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)
  บมจ.ทิพยประกันชีวิต ดาวน์โหลด
  บมจ.ทิพยประกันภัย ดาวน์โหลด
  บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ดาวน์โหลด
 
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
 
บมจ. แมนนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 
บมจ. วิริยะประกันภัย
 
สถาบันประกันภัยไทย
 
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
 
สมาคมประกันชีวิตไทย
 
บมจ.ไทยซัมซุงประกันชีวิต
 
บมจ. สหประกันชีวิต
 
บจ. เอไอเอ
 
บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 
บมจ. อลิอันซ์ ซี พี่ ประกันภัย
 
บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต
  บมจ.อาคเนย์ประกันภัย ดาวน์โหลด
 
บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์
 
 
บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
 
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 
บมจ. แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ แอสชัวร์รันส์
 
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย
 
บมจ. เอฟดับลิวดีประกันชีวิต
  บมจ.ไทยประกันภัย  
  บมจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) ดาวน์โหลด
  บมจ. สยามซิตี้ ประกันภัย  
  บมจ.สินมั่นคง ประกันภัย ดาวน์โหลด
  บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 ดาวน์โหลด
  บมจ.แอกซ่า ประกันภัย ดาวน์โหลด