แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ชื่อ แก้ไขลิงก์
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย วันที่ 8/11/2561 อ่านต่อ
แนวทางการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย (กรณีเร่งด่วน) update 9/08/61 อ่านต่อ
ตราสัญลักษณ์การให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ( update 12 พ.ย. 56) อ่านต่อ
แนวปฏิบัติในการยื่นขอรับความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ( update 19 เม.ย. 56)
คู่มือการรายงานข้อมูล Online - Realtime (4 ต.ค. 56)
คำถามที่พบบ่อย (3 มิ.ย. 56)