Industry

23 เมษายน 2561 update

คปภ. สรุปยอดความเสียหาย ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 600 ล้านบาท เร่งบริษัทประกันภัยช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน...

อ่านต่อ

16 เมษายน 2561 new

คปภ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงประกาศ คปภ. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน และนายหน้าประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยมีพัฒนาการที่เด่นชัดหลายประการ ทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ...

อ่านต่อ

14 เมษายน 2561

เลขาธิการ คปภ. ยกทีมบุกอาลีบาบาและหน่วยงานกำกับดูแลประกันภัยของจีน • เล็งนำเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลประกันภัยตลอดจนระบบ SupTech มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับการกำกับดูแลระบบประกันภัยของไทย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ตนและคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าพบ นาย Pei Guang, Director General ของ China Insurance...

อ่านต่อ

12 เมษายน 2561 new

คปภ. ขานรับมติ ครม. โดยเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

อนุมัติแบบกรมธรรม์ประกันภัยข้าวและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว เตรียมยกทีมลงพื้นที่กระจายความรู้สู่ชาวนาไทยประเดิมจังหวัดเชียงใหม่ที่แรก เผยใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมให้ความรู้เกษตรกรชาวนา ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ...

อ่านต่อ

11 เมษายน 2561 new

คปภ. เร่งบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน “แรงงานชาวเมียนมา – เจ้าหน้าที่แรงงาน” ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ บริเวณดอยรวก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 22.50 น. เกิดเหตุรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น หมายเลขทะเบียน 33-5488 กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 51 ราย (...

อ่านต่อ