Industry

25 มิถุนายน 2561 new

คปภ. ปลื้มยอดประกันภัยข้าวนาปี 2561 แค่ 2 เดือนทะลุ 27 ล้านไร่ คุ้มครองชาวนาเกือบ 2 ล้านราย • รุกต่อเนื่องลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะก่อนส่งท้ายปิดโครงการ“Training for the Trainers” ปีนี้ที่ จ.พัทลุง

สำนักงาน คปภ. รุกหนักขับเคลื่อนกลไกการประกันภัยพืชผล สร้างเครือข่ายกระจายความรู้ ด้านการประกันภัย เพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการประกันภัยข้าวนาปี ผ่านโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” ปี 2561...

อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2561 update

คปภ. เร่งบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทน้องวัย 5 ขวบ แล้ว 6.5 แสนบาท

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุสลดครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน บจ-457 ชัยภูมิ...

อ่านต่อ

21 มิถุนายน 2561 new

คปภ.ปลุกผู้ประกอบการ SME บริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

อ่านต่อ

19 มิถุนายน 2561 new

คปภ.เร่งคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัย • เลขาธิการ คปภ. สั่งการผู้ช่วยเลขาธิการฯลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เยียวยาปัญหาประกันภัยจนได้ข้อยุติ บริษัทยอมปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนายทะเบียนแล้ว

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิประโยชน์พี่น้องประชาชนด้านประกันภัย และได้ขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัยมาอย่างต่อเนื่อง...

อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2561

คปภ. เข้ม ยกระดับการกำกับดูแลกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ปรับปรุงประกาศเสนอขายฉบับใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก...

อ่านต่อ