ปิด
เปลี่ยนที่อบรม
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic
 

 

oic
oic
มีนาคม 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic

 


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 5 มีนาคม 2558 oic
เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาผู้บริหารบริษัทประกันภัย (Relationshi.. [อ่าน 116 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 3 มีนาคม 2558
เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติกล่าวเปิดสัมมนา Latest Trends in Insurance [อ่าน 136 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 2 มีนาคม 2558 oic
บอร์ด คปภ. เห็นชอบเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ. รถ [อ่าน 422 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 27 กุมภาพันธ์ 2558 oic
คปภ. จัดอบรบและทดสอบระบบยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบ และข้อควา.. [อ่าน 260 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 25 กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 209 คน]
oic
oic 25 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ประกาศรับสมัครพนักงาน icon [อ่าน 191 คน]
oic
oic 24 กุมภาพันธ์ 2558   ซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้.. [อ่าน 211 คน]
oic
oic 23 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) จัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญา.. [อ่าน 75 คน]
oic
oic 20 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค6 นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการขอต่อใบอนุ.. [อ่าน 86 คน]
oic
oic 20 กุมภาพันธ์ 2558   การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกั.. [อ่าน 53 คน]
oic
oic 20 กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 152 คน]
oic
oic 16 กุมภาพันธ์ 2558   แบบฟอร์รายละเอียดเพิ่มเติม Template ตารางแสดงสำรองประกันภั.. [อ่าน 375 คน]
oic
oic 9 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) จัดอบรมหลักสูตรการอบรมเพื่อขอ.. [อ่าน 154 คน]
oic
oic 9 กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุ.. [อ่าน 137 คน]
oic
oic 4 กุมภาพันธ์ 2558   คำสั่งนายทะเบียน ที่3/2558 เรื่องการให้ความเห็นชอบและข้อค.. [อ่าน 321 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

 

      
 
  oicนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
      รองเลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสานักงาน คปภ.
      จังหวัดตาก แห่งใหม่
(24 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มกราคม 2558 (10 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มกราคม 2558 (6 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม 2558 (6 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จังหวัดสงขลา ประจำเดือน มกราคม  2558 (6 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน มกราคม 2558 (6 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จังหวัดสตูล ประจำเดือน มกราคม  2558 (30 ม.ค. 58)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic

 


oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2556
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Radchadaphisek Rd, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th