ปิด
ประกาศรายชื่อเข้าสัมมนา
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic
 

 

oic
oic
มีนาคม 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic

 


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 30 มีนาคม 2558 oic
คปภ. จัดสัมมนาทำความเข้าใจ หลักการร่าง พ.ร.บ. ประกันชีวิต/วินาศภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ.. [อ่าน 32 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 26 มีนาคม 2558 oic
คปภ. แจงเหตุรถไฟชนกระบะที่เชียงใหม่ประกันภัยคุ้มครอง [อ่าน 206 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 25 มีนาคม 2558 oic
คปภ. ร่วมประชุมหารือกับ หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน จากประเทศญี่ปุ่น Financial S.. [อ่าน 116 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 24 มีนาคม 2558 oic
คปภ. นำคณะธุรกิจประกันภัยเยือน สปป. ลาว สร้างความร่วมมือ และขยายโอกาสการลงทุน [อ่าน 194 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 9 มีนาคม 2558   พระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [อ่าน 223 คน]
oic
oic 6 มีนาคม 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 246 คน]
oic
oic 2 มีนาคม 2558   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “หลักการ.. [อ่าน 262 คน]
oic
oic 2 มีนาคม 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุ.. [อ่าน 129 คน]
oic
oic 27 กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 226 คน]
oic
oic 25 กุมภาพันธ์ 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 285 คน]
oic
oic 25 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ประกาศรับสมัครพนักงาน icon [อ่าน 343 คน]
oic
oic 24 กุมภาพันธ์ 2558   ซักซ้อมความเข้าใจ ประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักสูตรสำหรับผู้.. [อ่าน 280 คน]
oic
oic 23 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค 4(อุดรธานี) จัดอบรมหลักสูตรต่ออายุใบอนุญา.. [อ่าน 146 คน]
oic
oic 20 กุมภาพันธ์ 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค6 นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการขอต่อใบอนุ.. [อ่าน 132 คน]
oic
oic 20 กุมภาพันธ์ 2558   การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกั.. [อ่าน 88 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

 

      
 
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (18 มี.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (18 มี.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (13 มี.ค. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (9 มี.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (9 มี.ค. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (9 มี.ค. 58)
...........................................................................................................................................
  oicนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และ นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
      รองเลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสานักงาน คปภ.
      จังหวัดตาก แห่งใหม่
(24 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มกราคม 2558 (10 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน มกราคม 2558 (6 ก.พ. 58)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic

 


oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2556
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Radchadaphisek Rd, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th