ปิด
survey
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
กรกฎาคม 2557
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic

 


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


 
oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 28 กรกฎาคม 2557 oic
คปภ.จับมือภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมสนับสนุนคสช.และกรมการขนส่งทางบกจัดระเบียบรถตู้ส.. [อ่าน 45 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 26 กรกฎาคม 2557 oic
คปภ. ร่วมจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 [อ่าน 101 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 25 กรกฎาคม 2557 oic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริ.. [อ่าน 632 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 24 กรกฎาคม 2557 oic
คปภ. จับมือ ททท. ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมประกันภัยเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาต.. [อ่าน 108 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 18 กรกฎาคม 2557   เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง.. [อ่าน 143 คน]
oic
oic 9 กรกฎาคม 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหม.. [อ่าน 90 คน]
oic
oic 7 กรกฎาคม 2557   สำนักงาน คปภ.ภาค 5 อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรการต่ออายุใ.. [อ่าน 58 คน]
oic
oic 4 กรกฎาคม 2557   การทำ Web Survey เพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขอ.. [อ่าน 104 คน]
oic
oic 4 กรกฎาคม 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการจ้างพิมพ.. [อ่าน 50 คน]
oic
oic 30 มิถุนายน 2557   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบนเว็บไชด์ "หลักสูตรต่.. [อ่าน 152 คน]
oic
oic 14 กรกฎาคม 2557   คำสั่งนายทะเบียนที่ 21/2557 เรื่อง ให้ใช้บันทึกสลักหลังผลป.. [อ่าน 326 คน]
oic
oic 25 มิถุนายน 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จ้างเหมาบริการพ.. [อ่าน 97 คน]
oic
oic 24 มิถุนายน 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารจัดกา.. [อ่าน 140 คน]
oic
oic 27 มิถุนายน 2557   โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี พ.ศ.255.. [อ่าน 288 คน]
oic
oic 21 กรกฎาคม 2557   ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 403 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

 

      
 

  oicกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรร์ เดือนมิถุนายน2557 (18 ก.ค. 57)

...........................................................................................................................................
  oicภาพกิจกรรม สนง. คปภ. จังหวัดชลบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (18 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicภาพกิจกรรม สนง. คปภ. ภาค 9 (ชลบุรี) ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (18 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (17 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicข่าวประชาสัมพันธ์งานกาชาดจังหวัดสงขลา 2557 (14 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicสำนักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบูกิต (14 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (9 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จ.ลำปาง ประจำเดือน มิ.ย.2557 (3 ก.ค. 57)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic

 


oic
oic มาตรการผ่อนผันสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม พ.ศ.2557
28 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2557
20 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic จำหน่ายรายงานธุรกิจประกันภัย ในรูปแบบ E-Book
10 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2554
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th