ปิด
union
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

 

oic
oic
สิงหาคม 2557
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic

 


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


 
oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 29 สิงหาคม 2557
คปภ. จัดสัมมนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับความปลอดภัยทางถนน ด้วยกลยุทธ์ : มา.. [อ่าน 20 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 28 สิงหาคม 2557 oic
คปภ. ปรับรูปแบบการรับประกันภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ดีเดย์ 1 ม.ค. 58 [อ่าน 129 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 27 สิงหาคม 2557 oic
คปภ. เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน เปิดเผยข้อมูลผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทประกันภัย [อ่าน 216 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 22 สิงหาคม 2557
คปภ. จับมือ ธปท. และ กลต. แลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลภาคการเงินไทย [อ่าน 277 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 14 สิงหาคม 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการซื้อเฟอ.. [อ่าน 73 คน]
oic
oic 14 สิงหาคม 2557   ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข.. [อ่าน 326 คน]
oic
oic 13 สิงหาคม 2557   เผยแพร่ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ.. [อ่าน 335 คน]
oic
oic 13 สิงหาคม 2557   เผยแพร่ร่างประกาศนายทะเบียน เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ.. [อ่าน 193 คน]
oic
oic 7 สิงหาคม 2557   ประกาศรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง icon [อ่าน 301 คน]
oic
oic 4 สิงหาคม 2557   ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง ให้เจ้าหนี้บริษัท ยูเนี.. icon [อ่าน 216 คน]
oic
oic 31 กรกฎาคม 2557   กองทุนประกันชีวิตรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน [อ่าน 199 คน]
oic
oic 30 กรกฎาคม 2557   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญ.. [อ่าน 143 คน]
oic
oic 21 กรกฎาคม 2557   ประกาศรับสมัครงาน สายกลยุทธ์องค์กร [อ่าน 293 คน]
oic
oic 21 กรกฎาคม 2557   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การต.. [อ่าน 356 คน]
oic
oic 21 กรกฎาคม 2557   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การต.. [อ่าน 208 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

 

      
 
oic  ประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (25 ส.ค. 57)
...........................................................................................................................................
oic  ประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (25 ส.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oic ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สานักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส (20 ส.ค.57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน สิงหาคม 57 (19 ส.ค.57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (14 ส.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 สำนักงาน คปภ. ภาค 2 (พิษณุโลก) (13 ส.ค. 57)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 200 ประจาเดือน มิถุนายน 2557 (8 ส.ค. 57)
      สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (นครสวรรค์)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (8 ส.ค. 57)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic

 


oic
oic ประกาศรับสมัครพนักงานและลูกจ้าง
6 สิงหาคม 2557 oic
อ่านรายละเอียด
oic
oic ประกาศกองทุนประกันวินาศภัย เรื่อง ให้เจ้าหนี้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยยื่นคำขอรับชำระหนี้
4 สิงหาคม 2557 oic
อ่านประกาศ
oic
oic การทำ Web Survey เพื่อพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย (Corporate Governance)
4 กรกฎาคม 2557
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2554
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th