ปิด
ปิดระบบชั่วคราว
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

 

oic
oic
พฤษภาคม 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic

 


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 20 พฤษภาคม 2558 oic
คปภ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก สปป. ลาว [อ่าน 92 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 19 พฤษภาคม 2558 oic
สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประก.. [อ่าน 158 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 15 พฤษภาคม 2558 oic
คปภ. ร่วมมือภาครัฐเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 58 ให้เกษตรกรเข้าถึงระบบประกัน.. [อ่าน 171 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 12 พฤษภาคม 2558
คปภ. ร่วมกับ กศน. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย [อ่าน 273 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 5 พฤษภาคม 2558   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุ.. [อ่าน 116 คน]
oic
oic 27 เมษายน 2558   ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประชุมสัมนาวิชาการด้านการประกันภัย ป.. [อ่าน 244 คน]
oic
oic 17 เมษายน 2558   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระด.. [อ่าน 367 คน]
oic
oic 9 เมษายน 2558   ประกาศรับสมัครงาน กองทุนประกันชีวิต [อ่าน 247 คน]
oic
oic 31 มีนาคม 2558   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญ.. [อ่าน 223 คน]
oic
oic 27 มีนาคม 2558   การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทประกันชีวิต และบริษัทป.. [อ่าน 439 คน]
oic
oic 24 มีนาคม 2558   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสัมมนาโคร.. [อ่าน 276 คน]
oic
oic 17 มีนาคม 2558   รายชื่อบริษัทที่สามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพ.. [อ่าน 474 คน]
oic
oic 11 มีนาคม 2558   สำนักงาน คปภ.ภาค9(ชลบุรี) จัดอบรมหลักสูตรการขอต่อใบอนุญาตต.. [อ่าน 254 คน]
oic
oic 9 มีนาคม 2558   พระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 [อ่าน 415 คน]
oic
oic 6 มีนาคม 2558   ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป.. [อ่าน 382 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

      
 
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ประจำเดือน เมษายน 2558 (20 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน เมษายน 2558 (18 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน เมษายน 2558 (18 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน เมษายน 2558 (8 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน 2558 (8 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
  oicกิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม 2558 (8 พ.ค.58)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic

 


oic
oic ประกาศหลักเกณท์การมอบรางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2557
18 พฤษภาคม 2558 oic
อ่านรายละเอียด
oic
oic ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
15 พฤษภาคม 2558 oic
อ่านรายละเอียด
oic
oic ประกาศรับสมัครงาน กองทุนประกันชีวิต
9 เมษายน 2558
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2556
Annual Report 2012
RBC
insurance200
MRTA
งบการเงิน
IBS
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
วันหยุดประจำปี
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Radchadaphisek Rd, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th