ปิด
เวทีไทย
oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

 

oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic


 
oic ข่าวประกาศ oic oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic ข่าวประชาสัมพันธ์ oic oic

 
oic
oic
oic oic
oic 22 เมษายน 2557 oic
คปภ. จับมือ บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แห่คาราวาน “ประกันภัย 200” รอบเมืองชลฯ [อ่าน 156 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 11 เมษายน 2557 oic
คปภ. ห่วงใยประชาชนเปิดสายด่วนประกันภัย 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [อ่าน 292 คน]
 
oic
 
oic
 
oic
oic
oic oic
oic 11 เมษายน 2557 oic
บอร์ด คปภ. ขยายเวลาให้ บริษัทศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขฐานะการเงิน.. [อ่าน 395 คน]
     
oic
oic
oic oic
oic 4 เมษายน 2557 oic
คปภ. เปิดตัว ประกันภัย 200 ร่วมงานมหกรรมคอนเสริต์ฉลอง 16 ปี เวทีไท [อ่าน 457 คน]
 
oic
ข่าวย้อนหลัง
oic
 
oic 2 เมษายน 2557   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุบัตรใบ.. [อ่าน 111 คน]
oic
oic 2 เมษายน 2557   มาตรการผ่อนผันสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแท.. [อ่าน 245 คน]
oic
oic 18 มีนาคม 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ การจ้างผลิตและ.. [อ่าน 123 คน]
oic
oic 12 มีนาคม 2557   ขอความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อแบบรายงานการจัดทำการ.. [อ่าน 348 คน]
oic
oic 24 มีนาคม 2557   ขอความเห็นและสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อแบบรายงานการจัดทำการ.. [อ่าน 303 คน]
oic
oic 5 มีนาคม 2557   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอต่ออายุใบอนุญาต.. [อ่าน 191 คน]
oic
oic 24 มีนาคม 2557   ขอความร่วมมือตรวจทานรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ [อ่าน 392 คน]
oic
oic 26 กุมภาพันธ์ 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการพัฒนาระ.. [อ่าน 163 คน]
oic
oic 26 กุมภาพันธ์ 2557   เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการจ้างเหม.. [อ่าน 129 คน]
oic
oic 24 มีนาคม 2557   การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกั.. [อ่าน 131 คน]
oic
oic 24 มีนาคม 2557   สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.ขอเปลี่ยนแปลง.. [อ่าน 180 คน]
oic
ดูทั้งหมด bullet

 

 

 

 

      
 
  oicภาพกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557   สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง
      ( 21 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์การประกันภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
      สงกรานต์ ประจำปี 2557
(21 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicสำนักงาน คปภ.จังหวัดสงขลา ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกันภัยสู่ประชาชน(21 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงานคปภ.จ.ลำปาง ประจำเดือน มี.ค.2557 (17 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................

  oicประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัยเดือน มีนาคม 2557 (16 เม.ย. 57)

...........................................................................................................................................
  oicเผยแพร่ภาพกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศสงกรานต์ ปี 2557
      สำนักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุรี
(16 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicภาพการเข้าร่วมประชุม Conference ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวกัมพูชา
      ที่ประสบอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุรายใหญ่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 5       
      ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
(16 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicเผยแพร่กิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ เดือน มีนาคม 2557 (11 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือน มีนาคม 2557 (8 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
  oicประมวลภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (8 เม.ย. 57)
...........................................................................................................................................
 
ดูทั้งหมด bullet
  


oic rss oic
dot [INFOQUEST] ภาพข่าว: คปภ. จับมือ ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แห่คาราวาน
oic
dot [INFOQUEST] ภาพข่าว: วิริยะประกันภัย ประชุมสามัญประจำปี 2557
oic
dot [INFOQUEST] ภาพข่าว: ธนชาตประกันภัยร่วมถวายเงิน สนับสนุนโครงการสามเณรรากแก้วศาสนทายาท
oic
dot [INFOQUEST] ภาพข่าว: โตเกียวมารีนประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมลดอุบัติเหตุ
oic
dot [INFOQUEST] พาไปดูบอล...
oic

 


oic
oic มาตรการผ่อนผันสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม พ.ศ.2557
28 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2557
20 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic จำหน่ายรายงานธุรกิจประกันภัย ในรูปแบบ E-Book
10 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2554
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic
footer

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | counter   Valid XHTML 1.0 Transitional  ???????…??? CSS!  
โทร.0-2515-3999 โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970
webmaster@oic.or.th