oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic

oic
oic
พฤศจิกายน 2558
oic
ไม่พบกิจกรรม
ดูทั้งหมด oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.
   งานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2558
   คปภ. ระดมภาคธุรกิจประกันภัย จัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
   ประกาศผลรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2557
   คปภ. จับมือเวทีไท นำร่องโปรโมท “ประกันภัย 200” ประเดิมที่แรก จ.ชลบุรี
   คปภ. ร่วมใจ ปันน้ำใจให้น้อง
   คปภ. ร่วมภาคเอกชนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
   พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2555
   พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
   คปภ. มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 3
   ประชาชนเตรียมเฮ คปภ. ไฟเขียวขายไมโครอินชัวรันส์ในร้านสะดวกซื้อ
   คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ครั้งที่ 2
   คปภ. เข้าร่วมจัดงาน Thailand Smart Money
   การประชุมนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 15
   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน
   คปภ. จัดสัมมนาโครงการ “กำหนดกรอบแนวทางการฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์” และ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนทดแทน”
   สำนักงาน คปภ. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ “ความรู้ด้านการประกันภัย สู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
   คปภ. นำภาคธุรกิจประกันภัยไทย เยือนพม่า สร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและขยายโอกาสการลงทุน
   คปภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อ \"เรื่องจริงผ่าน ม.\" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 4 ประกันภัย มั่นใจ หายห่วง
   คปภ. ผนึกภาคธุรกิจประกันภัย แถลงข่าว ความพร้อมจัดงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งที่ 4
   คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย จัดพิธีลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน
   พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
   ประชาชนเฮระบบอีเคลม ! จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
   เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2
   คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
   สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร CIA รุ่นที่ 2 และการเสวนา เรื่อง ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คิดกับประกันชีวิตแนวใหม่
   คปภ. ร่วมเสวนา “AEC โอกาสหรือวิกฤต...ประกันชีวิตไทย”
   คปภ. ร่วมงาน บีโอไอ ผนึกกำลัง “ก้าวใหม่การลงทุนหลังวิกฤติอุทกภัย
   คปภ. ผนึกกำลังหน่วยงานกำกับการเงิน เกาหลีใต้ ส่งเสริมการกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ
   คปภ. เดินสาย ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จ. ปทุมธานี
   เลขาธิการ คปภ. บรรยายพิเศษ เรื่อง \"Lessons from the Floods - The Thai Experience\"
   คปภ. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประกันภัยและกรมธรรม์ประภัยพิบัติ
   คปภ. เดินสาย ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ประเดิมครั้งใหญ่ จ. พระนครศรีอยุธยา
   พิธีรดน้ำดำหัว ในงาน “สงกรานต์สุขใจสานสายใยพี่น้อง คปภ.”
   คปภ. ลงพื้นที่รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” จังหวัดขอนแก่น
   คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย”
   คลอดแล้ว ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เริ่มขาย 28 มีนาคม 2555
   สำนักงาน คปภ. ผนึกเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%”
   สัมมนา เรื่อง Portfolio Management and Alternative Investment to Improve Sharpe Ratio
   คณะนักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์้ เข้าศึกษาดูงาน ด้านกฏหมาย ณ สำนักงาน คปภ.
   คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา Critical Lessons from the Thai Floods
   คณะันักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชมสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
   คปภ. จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” แก่ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ก่อนเปิดขาย
   คปภ. ประชุมเปิดตัวโครงการ ประกันร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%
   คปภ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานครั้งใหญ่“ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
   ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555
 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2555 ภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. นายประเวช องอาจสิทธิกุล เพือสวัดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ณ อาคารสำนักงาน คปภ.   เยี่ยมคารวะ ท่านเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555
 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อเรื่อง เชื่อมั่นธุรกิจประกันภัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554   งานแถลงข่าว เชื่อมั่นธุรกิจประักันภัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ  “ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” จัดโดยสำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ  ให้บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไ   คปภ. ปลื้ม ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม คึกคัก !
   งานแถลงข่าวโครงการประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 2 ธันวาคม 2554
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “บูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม”  เพื่อร่วมกันบูรณาการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ณ อาคารสำนักงาน คปภ. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554   พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ“บูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม” วันที่ 2 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหาร และ พนักงาน  สำนักงาน คปภ. ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน คปภ.   เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงาน คปภ.โดยนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมโดย นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการฯ ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทประกันภัย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 54 ณ สำนักงาน คปภ.   สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมฯ ลงนามบันทึก MOU
สำนักงาน คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัย จัดแถลงข่าวมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2554 ณ สำนักงาน คปภ.รัชดาภิเษก ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจมาทำข่าวจำนวนมาก   แถลงข่าว คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2553 ณ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่2/2553
คปภ. มอบเงินบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกล   คปภ. มอบเงินบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกล
สำนักงาน คปภ.จัดทำ \   การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2553   ประมวลภาพสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 2/2553
ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. นำโดย นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ โรงพยาบาลศิริราช   สำนักงาน คปภ.ลงนามถวายพระพร
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ณ อาคารสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารสำนักงาน คปภ.
\   CSR คปภ. ปี 2553
สำนักงาน คปภ.มอบปฎิทินที่ได้จากการขอรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554   บริจาคปฎิทินคนตาบอด 31มค54
สำนักงาน คปภ.เปิดตัวโครงการ\   โครงการ \"ตรวจรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554\"
เลขาธิการ คปภ.และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นประธาน การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 56 พรรษา เมื่อ 21มีค.54 เวลา10.00น. ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ   คปภ.อุปสมบทหมู่ ถวายสมเด็จพระเทพฯ
งานเปิดตัว สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) และ โครงการก่อตั้ง School of Entrepreneurship ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ CEDI และ องค์กรพันธมิตร
สำนักงาน คปภ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 120,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2554   คปภ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สำนักงาน คปภ.จัดโครงการ \   โครงการ \"พี่น้อง คปภ. ชวนกันไปทำบุญ 9 วัด\"
สำนักงาน คปภ.จัดงานแถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร   แถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย 2553
สำนักงาน คปภ.จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง \   สัมมนาวิชาการเรื่อง \"มิติใหม่ระบบประกันภัยไทย\"
พระมหาสมปอง บรรยายพิเศษหัวข้อ \   พระมหาสมปอง บรรยาย หัวข้อ \"คนสำราญ งานสำเร็จ\"
สำนักงาน คปภ. โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของพนักงานที่มีจิตศรัทธา ในกิจกรรม \\   กิจกรรม \\
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ นำทีมผู้บริหารสำนักงาน คปภ.เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 54 ณ. กระทรวงการคลัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น   ผู้บริหารสำนักงาน คปภ.อวยพรวันเกิดปลัดกระทรวงการคลัง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตร \   อบรมหลักสูตร \"การสร้างภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ\"
เลขาธิการ คปภ.นำทีมผู้บริหาร และคณะมิสทีนไทยแลนด์ปี 2008 ร่วมประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวงานสัปดาห์ประกันภัย ณ ทางด่วนดินแดง   รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย 2553
สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ของนักศึกษา วปส.รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 54 ณ ห้องโถงกลาง สำนักงาน คปภ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความครื้นเครง   กิจกรรมสันทนาการคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่1
สำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 ณ บริเวณถนนสีลม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3/2554
สำนักงาน คปภ. จัดการอบรมเรื่อง \   โครงการอบรมเรื่อง \"การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2553\" ครั้งที่ 2
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ.เป็นสักขีพยาน การมอบเงินค่าสินไหมทดแทน กรณีรถตู้โดยสารตกจากทางด่วนพระราม 9 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.   การรับค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันภัย
เลขาธิการ คปภ. วิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายในหัวข้อ \   การอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2
สำนักงาน คปภ.จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร เมื่อวันที่ 24 มีค.54 เวลา14.30น. ณ ห้องประชุม205-206 สำนักงาน คปภ.   การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร
สำนกงาน คปภ.และ ปปง.จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมืออำนวยประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 26เมย.54 เวลา10.00น. ณ สำนกงาน ปปง. พญาไท กรุงเทพ   คปภ.ผนึกกำลัง ปปง.ยกระดับมาตรฐานด้านการฟอกเงิน
สำนักงาน คปภ.จัดงานแถลงข่าวการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 26 พค. 54 ณ. ห้องประชุม 201 เวลา 10.00-12.00น. ที่ผ่านมา   งานแถลงข่าวการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการเงิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม คปภ. ชั้น 2 ห้อง 205 จัดโดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง   โครงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย
สำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว \   งานแถลงข่าวเปิดตัว \"กรมธรรม์รถรูปแบบใหม่ แถบสามมิติ\"
นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่ คปภ. มอบให้แก่ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553   สำนักงาน คปภ.บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดอบรม แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและระบบสารสนเทศด้านการประกันภัย(I-SITE)ระหว่าง 20-22 มิย.54 ณ สำนักงาน คปภ.   อบรมแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและระบบสารสนเทศด้านประกันภัย(I-SITE)
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน คปภ.ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ(สขร.) เมื่อวันที่ 21 มิย.54   โครงการ สำนักงาน คปภ. กับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน คปภ.จัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย \   โครงการ \"ความรู้ประกันภัยสู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์\"
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดอบรมหลักสูตร ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ.   อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 1
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานการประเมิน จัดอบรมการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน เพื่อให้แผนการอนุรักษ์พลังงานใน คปภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 27 มิย.54 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. 205-206 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมอบรม   อบรม การสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ รุ่นที่1 โดยมีทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 4 ก.ค.54 เวลา 9.00-16.30น.ณ ห้องประชุม คปภ.ชั้น2 ห้อง205 มีพนักงาน   อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำหรับพนักงานปฎิบัติการ รุ่นที่1
สำนักงาน คปภ.โดยสายคดี จัดการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.ครั้งที่1 เมื่อวันที่30มิ.ย.54 ณห้องประชุม 207 สำนักงาน คปภ.   การประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 1/2554
สำนักทรัพยากรมุนษย์ สำนักงาน คปภ. จัดอบรม \   โครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ประจำปี 2554
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงาน คปภ. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อกระจายกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ ระหว่างวันที่ 17มิ.ย.ถึง 6ก.ค.54 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ.มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก   การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อกระจายกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ
นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงาน คปภ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสงาน \   บริจาคโลหิตงาน \"วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (2554)\"
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงาน คปภ.แถลงข่าว คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจ ทุ่มจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.54 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ. มีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมทำข่าวอย่างล้นหลาม   แถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3 / 2554
สำนักงาน คปภ.เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่26ก.ค.54 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.ชั้น2   โครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.รุ่นที่1)
เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการ \   การประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการ \" พัฒนาระบบทางด่วนประกันภัย\"
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดประชุม Seminar of Catastrophe Risk Management 2011 โดยมีเลขาธิการ คปภ.เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 24 กค.54 ณ ห้องประชุมชั้น2 ห้อง201 คปภ.   Seminar of Catastrophe Risk Management 2011
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเซียครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ การประกันภัยเอเชียสู่ทศวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค.54 ณ โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพ   การประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเซียครั้งที่ 6 28 ก.ค. 54
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดเสวนาในหัวข้อ ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยกับการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก และ ทิศทางภาษีกับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 54 เวลา 1.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงาน   หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 54
สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย และ 4 สมาคมฯ แถลงข่าวการจัดงาน สัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3 ในวันที่ 2-4 ก.ย.2554 ภายใต้แนวคิด \   ตื่นตาตื่นใจ! มหกรรมสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3
ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน \   \"พิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 วันที่ 2-4 ก.ย. 2554 \"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2554 เวลา 15.30น.บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ   พิธีเปิดสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 15 กันยายน 2554
ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน \   \"วันประกันภัย\" 1 กันยายน 2554 ทำเนียบรัฐบาล
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการ AITRI Course on Capital Adequacy and Supervison 2011 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.   โครงการ AITRI Course on Capital Adequacy and Supervison 2011
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานใน พิธีมอบเกียรติบัตร \   พิธีมอบเกียรติบัตร \" หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 1\"
สำนักงาน คปภ. จัด \   สัมมนาพนักงาน คปภ.ประจำปี 2554
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 0-2515-3999 ต่อ 8301, 8307, 8317
 
oic
oic กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2558
4 พฤศจิกายน 2558
อ่านรายละเอียด
oic
oic คำสั่งนายทะเบียนที่ 39/2558 เรื่อง ให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
4 พฤศจิกายน 2558
อ่านรายละเอียด
oic
oic การประกวดภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ในระดับอุดมศึกษา ปี 2558 หัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ”
18 กันยายน 2558
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2557
Annual Report 2012
RBC
insurance200
MRTA
งบการเงิน
IBS
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
วันหยุดประจำปี
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970