oic
www.oic.or.th | ทั่วโลก
oic
oic


oic
รับข่าวสารจากทาง
องค์กรกรุณากรอก
อีเมล์ คลิก oic
oic

ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร
oic

ภาพกิจกรรมสำนักงาน คปภ.
   คปภ. ร่วมภาคเอกชนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557
   พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2555
   พิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
   คปภ. มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 3
   ประชาชนเตรียมเฮ คปภ. ไฟเขียวขายไมโครอินชัวรันส์ในร้านสะดวกซื้อ
   คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ครั้งที่ 2
   คปภ. เข้าร่วมจัดงาน Thailand Smart Money
   การประชุมนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 15
   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน
   คปภ. จัดสัมมนาโครงการ “กำหนดกรอบแนวทางการฉ้อฉลประกันภัยรถยนต์” และ “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการไล่เบี้ยเรียกคืนเงินกองทุนทดแทน”
   สำนักงาน คปภ. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ “ความรู้ด้านการประกันภัย สู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”
   คปภ. นำภาคธุรกิจประกันภัยไทย เยือนพม่า สร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลและขยายโอกาสการลงทุน
   คปภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย ในหัวข้อ \"เรื่องจริงผ่าน ม.\" มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 4 ประกันภัย มั่นใจ หายห่วง
   คปภ. ผนึกภาคธุรกิจประกันภัย แถลงข่าว ความพร้อมจัดงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งที่ 4
   คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย จัดพิธีลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน
   พิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร
   ประชาชนเฮระบบอีเคลม ! จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
   เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2
   คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย
   สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร CIA รุ่นที่ 2 และการเสวนา เรื่อง ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คิดกับประกันชีวิตแนวใหม่
   คปภ. ร่วมเสวนา “AEC โอกาสหรือวิกฤต...ประกันชีวิตไทย”
   คปภ. ร่วมงาน บีโอไอ ผนึกกำลัง “ก้าวใหม่การลงทุนหลังวิกฤติอุทกภัย
   คปภ. ผนึกกำลังหน่วยงานกำกับการเงิน เกาหลีใต้ ส่งเสริมการกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ
   คปภ. เดินสาย ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ จ. ปทุมธานี
   เลขาธิการ คปภ. บรรยายพิเศษ เรื่อง \"Lessons from the Floods - The Thai Experience\"
   คปภ. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประกันภัยและกรมธรรม์ประภัยพิบัติ
   คปภ. เดินสาย ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ประเดิมครั้งใหญ่ จ. พระนครศรีอยุธยา
   พิธีรดน้ำดำหัว ในงาน “สงกรานต์สุขใจสานสายใยพี่น้อง คปภ.”
   คปภ. ลงพื้นที่รณรงค์ “เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์” จังหวัดขอนแก่น
   คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบ ณ ที่ทำการธุรกิจ และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัย”
   คลอดแล้ว ! กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ เริ่มขาย 28 มีนาคม 2555
   สำนักงาน คปภ. ผนึกเครือข่ายพันธมิตรเปิดตัวโครงการ “ประกันภัยร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%”
   สัมมนา เรื่อง Portfolio Management and Alternative Investment to Improve Sharpe Ratio
   คณะนักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์้ เข้าศึกษาดูงาน ด้านกฏหมาย ณ สำนักงาน คปภ.
   คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมสนับสนุนงานสัมมนา Critical Lessons from the Thai Floods
   คณะันักศึกษา ในระดับชั้นปริญญาโท สาขาวิชากฏหมายการค้าระหว่างประเทศ ในการเยี่ยมชมสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555
   คปภ. จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจ เรื่อง “กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ” แก่ผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัย ก่อนเปิดขาย
   คปภ. ประชุมเปิดตัวโครงการ ประกันร่วมส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนด้วยการสวมหมวกนิรภัย 100%
   คปภ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดงานครั้งใหญ่“ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม”
   ตลาดนัดการเงิน เพื่อผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2555
 เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2555 ภาคธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. นายประเวช องอาจสิทธิกุล เพือสวัดีปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึก รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ณ อาคารสำนักงาน คปภ.   เยี่ยมคารวะ ท่านเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555
 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อเรื่อง เชื่อมั่นธุรกิจประกันภัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554   งานแถลงข่าว เชื่อมั่นธุรกิจประักันภัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย วันที่ 21 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ  “ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” จัดโดยสำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ  ให้บริการรับแจ้งเหตุ ให้คำแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไ   คปภ. ปลื้ม ประกันภัยรวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม คึกคัก !
   งานแถลงข่าวโครงการประกันภัยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 2 ธันวาคม 2554
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “บูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม”  เพื่อร่วมกันบูรณาการฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ณ อาคารสำนักงาน คปภ. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554   พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ“บูรณาการซ่อมรถประสบภัยน้ำท่วม” วันที่ 2 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหาร และ พนักงาน  สำนักงาน คปภ. ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน คปภ.   เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักงาน คปภ.โดยนางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมโดย นายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการฯ ลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทประกันภัย เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 54 ณ สำนักงาน คปภ.   สำนักงาน คปภ. ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรมฯ ลงนามบันทึก MOU
สำนักงาน คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัย จัดแถลงข่าวมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2554 ณ สำนักงาน คปภ.รัชดาภิเษก ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงให้ความสนใจมาทำข่าวจำนวนมาก   แถลงข่าว คปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 2553 ณ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่2/2553
คปภ. มอบเงินบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกล   คปภ. มอบเงินบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือแด่น้องผู้ห่างไกล
สำนักงาน คปภ.จัดทำ \   การมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย. 2553   ประมวลภาพสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 2/2553
ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. นำโดย นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ โรงพยาบาลศิริราช   สำนักงาน คปภ.ลงนามถวายพระพร
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2552 ณ อาคารสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดอาคารสำนักงาน คปภ.
\   CSR คปภ. ปี 2553
สำนักงาน คปภ.มอบปฎิทินที่ได้จากการขอรับบริจาคจากเจ้าหน้าที่แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2554   บริจาคปฎิทินคนตาบอด 31มค54
สำนักงาน คปภ.เปิดตัวโครงการ\   โครงการ \"ตรวจรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554\"
เลขาธิการ คปภ.และผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นประธาน การอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 56 พรรษา เมื่อ 21มีค.54 เวลา10.00น. ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ   คปภ.อุปสมบทหมู่ ถวายสมเด็จพระเทพฯ
งานเปิดตัว สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (CEDI) และ โครงการก่อตั้ง School of Entrepreneurship ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.   พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ CEDI และ องค์กรพันธมิตร
สำนักงาน คปภ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 120,000 บาทให้กับสภากาชาดไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2554   คปภ.มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สำนักงาน คปภ.จัดโครงการ \   โครงการ \"พี่น้อง คปภ. ชวนกันไปทำบุญ 9 วัด\"
สำนักงาน คปภ.จัดงานแถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร   แถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย 2553
สำนักงาน คปภ.จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง \   สัมมนาวิชาการเรื่อง \"มิติใหม่ระบบประกันภัยไทย\"
พระมหาสมปอง บรรยายพิเศษหัวข้อ \   พระมหาสมปอง บรรยาย หัวข้อ \"คนสำราญ งานสำเร็จ\"
สำนักงาน คปภ. โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของพนักงานที่มีจิตศรัทธา ในกิจกรรม \\   กิจกรรม \\
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ นำทีมผู้บริหารสำนักงาน คปภ.เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 54 ณ. กระทรวงการคลัง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น   ผู้บริหารสำนักงาน คปภ.อวยพรวันเกิดปลัดกระทรวงการคลัง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คปภ. จัดอบรมหลักสูตร \   อบรมหลักสูตร \"การสร้างภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ\"
เลขาธิการ คปภ.นำทีมผู้บริหาร และคณะมิสทีนไทยแลนด์ปี 2008 ร่วมประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวงานสัปดาห์ประกันภัย ณ ทางด่วนดินแดง   รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย 2553
สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ของนักศึกษา วปส.รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 54 ณ ห้องโถงกลาง สำนักงาน คปภ. บรรยากาศเป็นไปด้วยความครื้นเครง   กิจกรรมสันทนาการคณะนักศึกษา วปส. รุ่นที่1
สำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 ณ บริเวณถนนสีลม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2554 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก   กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3/2554
สำนักงาน คปภ. จัดการอบรมเรื่อง \   โครงการอบรมเรื่อง \"การดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2553\" ครั้งที่ 2
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ.เป็นสักขีพยาน การมอบเงินค่าสินไหมทดแทน กรณีรถตู้โดยสารตกจากทางด่วนพระราม 9 ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.   การรับค่าสินไหมทดแทนจากการทำประกันภัย
เลขาธิการ คปภ. วิทยากรรับเชิญพิเศษบรรยายในหัวข้อ \   การอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 2
สำนักงาน คปภ.จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร เมื่อวันที่ 24 มีค.54 เวลา14.30น. ณ ห้องประชุม205-206 สำนักงาน คปภ.   การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยสำหรับบุคคลากรสหกรณ์และเกษตรกร
สำนกงาน คปภ.และ ปปง.จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงประสานความร่วมมืออำนวยประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 26เมย.54 เวลา10.00น. ณ สำนกงาน ปปง. พญาไท กรุงเทพ   คปภ.ผนึกกำลัง ปปง.ยกระดับมาตรฐานด้านการฟอกเงิน
สำนักงาน คปภ.จัดงานแถลงข่าวการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 26 พค. 54 ณ. ห้องประชุม 201 เวลา 10.00-12.00น. ที่ผ่านมา   งานแถลงข่าวการประกันภัยกับทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการเงิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม คปภ. ชั้น 2 ห้อง 205 จัดโดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง   โครงการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย
สำนักงาน คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว \   งานแถลงข่าวเปิดตัว \"กรมธรรม์รถรูปแบบใหม่ แถบสามมิติ\"
นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนนำเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่ คปภ. มอบให้แก่ หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2553   สำนักงาน คปภ.บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดอบรม แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและระบบสารสนเทศด้านการประกันภัย(I-SITE)ระหว่าง 20-22 มิย.54 ณ สำนักงาน คปภ.   อบรมแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและระบบสารสนเทศด้านประกันภัย(I-SITE)
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน คปภ.ดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ(สขร.) เมื่อวันที่ 21 มิย.54   โครงการ สำนักงาน คปภ. กับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงาน คปภ.จัดอบรมความรู้ด้านประกันภัย \   โครงการ \"ความรู้ประกันภัยสู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์\"
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดอบรมหลักสูตร ผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ.   อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยระดับปฎิบัติการ รุ่นที่ 1
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานการประเมิน จัดอบรมการสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน เพื่อให้แผนการอนุรักษ์พลังงานใน คปภ. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 27 มิย.54 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. 205-206 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักจากผู้เข้าร่วมอบรม   อบรม การสร้างจิตสำนึกและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำหรับพนักงานระดับปฎิบัติการ รุ่นที่1 โดยมีทีมกลยุทธ์นโยบายการเงิน จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 4 ก.ค.54 เวลา 9.00-16.30น.ณ ห้องประชุม คปภ.ชั้น2 ห้อง205 มีพนักงาน   อบรมหลักสูตรผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สำหรับพนักงานปฎิบัติการ รุ่นที่1
สำนักงาน คปภ.โดยสายคดี จัดการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ.ครั้งที่1 เมื่อวันที่30มิ.ย.54 ณห้องประชุม 207 สำนักงาน คปภ.   การประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. ครั้งที่ 1/2554
สำนักทรัพยากรมุนษย์ สำนักงาน คปภ. จัดอบรม \   โครงการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ประจำปี 2554
ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงาน คปภ. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อกระจายกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ ระหว่างวันที่ 17มิ.ย.ถึง 6ก.ค.54 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ.มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก   การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อกระจายกลยุทธ์สู่การปฎิบัติ
นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ ที่ปรึกษาสำนักงาน คปภ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสงาน \   บริจาคโลหิตงาน \"วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (2554)\"
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงาน คปภ.แถลงข่าว คปภ.ร่วมกับภาคธุรกิจ ทุ่มจัดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.54 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน คปภ. มีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมทำข่าวอย่างล้นหลาม   แถลงข่าวงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3 / 2554
สำนักงาน คปภ.เปิดโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานเปิดการอบรม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่26ก.ค.54 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.ชั้น2   โครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.รุ่นที่1)
เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการ \   การประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการ \" พัฒนาระบบทางด่วนประกันภัย\"
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดประชุม Seminar of Catastrophe Risk Management 2011 โดยมีเลขาธิการ คปภ.เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 24 กค.54 ณ ห้องประชุมชั้น2 ห้อง201 คปภ.   Seminar of Catastrophe Risk Management 2011
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเซียครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ การประกันภัยเอเชียสู่ทศวรรษใหม่ ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค.54 ณ โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพ   การประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเซียครั้งที่ 6 28 ก.ค. 54
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดเสวนาในหัวข้อ ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยกับการเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโลก และ ทิศทางภาษีกับการพัฒนาธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 54 เวลา 1.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงาน   หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 5 ส.ค. 54
สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย และ 4 สมาคมฯ แถลงข่าวการจัดงาน สัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่3 ในวันที่ 2-4 ก.ย.2554 ภายใต้แนวคิด \   ตื่นตาตื่นใจ! มหกรรมสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3
ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน \   \"พิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ครั้งที่ 3 วันที่ 2-4 ก.ย. 2554 \"
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 15 ก.ย.2554 เวลา 15.30น.บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ   พิธีเปิดสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 15 กันยายน 2554
ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน \   \"วันประกันภัย\" 1 กันยายน 2554 ทำเนียบรัฐบาล
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการ AITRI Course on Capital Adequacy and Supervison 2011 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.54 ณ ห้องประชุมสำนักงาน คปภ.   โครงการ AITRI Course on Capital Adequacy and Supervison 2011
นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการฯ เป็นประธานใน พิธีมอบเกียรติบัตร \   พิธีมอบเกียรติบัตร \" หลักสูตรที่ปรึกษาด้านการประกันภัย รุ่นที่ 1\"
สำนักงาน คปภ. จัด \   สัมมนาพนักงาน คปภ.ประจำปี 2554
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร 0-2515-3999 ต่อ 8301, 8307, 8317
 
oic
oic มาตรการผ่อนผันสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนน้ำท่วม พ.ศ.2557
28 มีนาคม 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic การประกวดโรงเรียน/สถานศึกษาและนักเรียนตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2557
20 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
oic จำหน่ายรายงานธุรกิจประกันภัย ในรูปแบบ E-Book
10 กุมภาพันธ์ 2557
อ่านรายละเอียด
oic
ดูทั้งหมด oic
Insurance Circle
บริการออนไลน์ (e-Service)
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
รายงานประจำปี 2554
Annual Report 2012
RBC
insurance200
งบการเงิน
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
การกำกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
อนุญาโตตุลาการ
บริการให้คำปรึกษาระงับข้อพิพาท
ประกาศรับสมัครงาน
ระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน คปภ.(พ้นสภาพ)
สายด่วนประกันภัย 1186
oic
oic

Best viewed with IE 7.0 or higher

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
โทร.0-2515-3999 หรือ 1186 ตามด้วยเบอร์ต่อ โทรสาร.0-2515-3970
Office of Insurance Commission 22/79 Ratchadaphisek Rd., Jankasame, Jatujak, Bangkok 10900 | Tel.0-2515-3999 Fax.0-2515-3970