วัยรุ่น

วัยรุ่น

 

วัยรุ่น เป็นวัยที่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน และเริ่มที่จะเรียนรู้ชีวิตกว้างมากขึ้น ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนมากกว่าพ่อแม่/ผู้ปกครอง วัยนี้จะมีอารมณ์แปรปรวนง่าย มีความอยากรู้ อยากเห็น ชอบความตื่นเต้นท้าทาย ทดลองสิ่งแปลกใหม่ 

เมื่อลูกเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่นหรือช่วงมัธยมจนถึงเรียนมหาวิทยาลัย สิ่งที่คนเป็นพ่อแม่/ผู้ปกครองจะต้องเตรียมไว้ก็คงไม่พ้นเรื่องของค่าเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม และค่าเรียนพิเศษต่างๆ ซึ่งการเรียนแต่ละอย่างจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว
 

 

นอกจากนี้ พ่อแม่/ผู้ปกครองยังต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพราะวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ใช้ชีวิตโลดโผน เสี่ยงอันตราย ซึ่งบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ พิการ เสียเวลาเรียน เสียทรัพย์สินเงินทองในการรักษาพยาบาล หรืออาจรุนแรงจนเกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นได้ เมื่อสิ่งต่างๆ ล้วนไม่แน่นอน เหตุการณ์ใด ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ พ่อแม่/ผู้ปกครองจึงควรวางแผนอนาคตให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักด้วยการวางแผนการออมให้กับบุตรหลาน เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครองได้อีกด้วย

เมื่อสิ่งต่างๆ ล้วนไม่แน่นอน เหตุการณ์ใด ๆ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ พ่อแม่/ผู้ปกครองจึงควรวางแผนอนาคตให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักด้วยการวางแผนการออมให้กับบุตรหลาน เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา เป็นค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่/ผู้ปกครองได้อีกด้วย

 

 

ข้อดีของการทำประกันภัยในช่วงวัยรุ่น

  • มีเงินออมเพื่อการศึกษาในอนาคต
  • มีความคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • มีความคุ้มครองด้านรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ข้อแนะนำก่อนทำประกัน

 

  • ควรศึกษาข้อเปรียบเทียบเรื่องการประกันภัยจากหลายๆ บริษัท เพื่อดูข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ โดยสอบถามจากบริษัทตัวแทนประกันโดยตรง
  • สอบถามจากบรรดากลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เคยทำประกันไปแล้ว ว่าประกันของบริษัทไหนที่ดีกับเด็กๆ ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นประสบการณ์จริงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคยสมัคร ซึ่งจะทราบรายละเอียดและให้ข้อมูลความจริง ทำให้ได้รับฟังทั้งข้อดีและข้อเสีย นำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกัน
  • ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่รวบรวมความเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการทำประกันภัยต่างๆ ทั้งข้อดีและข้อเสียที่ได้รับจากประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผู้เขียนตามเว็บไซต์อาจเป็นบริษัทประกันมาเขียนเชียร์เอง จึงควรใช้ความพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ ด้านเช่นกัน

 

ประกันภัยที่เหมาะกับวัยรุ่น

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (ออมเพื่อการศึกษา)

เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์และการคุ้มครองในชีวิตไปพร้อมกันๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเอาประกันภัยคืน เมื่อส่งเงินประกันครบและมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (ในที่นี้คือ บุตรหลาน) เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเอาประกันภัยคืน เมื่อส่งเงินประกันครบและมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (ในที่นี้คือ บุตรหลาน) เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เนื่องจากเป็นวัยที่โลดโผน การทำประกันป้องกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงได้ โดยให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เอาประกัน กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือพิการที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรจะพิจารณาอันดับต้นๆ คือ ทุนประกันและวงเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุกับบุตรหลานของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่อปี อันดับถัดมาคือ ความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักว่ามีความจำเป็นหรือไม่

ประกันสุขภาพ / สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ด้วยความที่วัยเด็กเป็นวัยที่ป่วยไข้ไม่สบายได้ง่าย การทำประกันสุขภาพไว้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่/ผู้ปกครองลงได้ ในกรณีที่บุตรหลานต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้พ่อแม่/ผู้ปกครองยังสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพให้บุตรหลานได้อีกด้วย เช่น ความคุ้มครองค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

สิ่งที่พ่อแม่/ผู้ปกครองควรพิจารณา คือ โรงพยาบาลเครือข่ายที่รับประกัน มีโรงพยาบาลอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน และโรงพยาบาลที่บุตรหลานอาจจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ในเครือข่ายหรือไม่ อันดับถัดมา ดูว่าต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนหรือสามารถเคลมได้เลย ควบคู่ไปกับการดูข้อตกลง เงื่อนไข และราคาเบี้ยประกันต่างๆ