วัยเด็ก

วัยเด็ก

 

เป็นวัยแห่งความบริสุทธิ์และน่ารัก ยังไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้
จึงต้องการความรัก ความเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีพัฒนาการ
ที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เด็กวัยนี้ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีความอยากรู้อยากเห็นและซุกซนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
บ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำ จึงทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย

พ่อแม่และผู้ปกครองจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ช่วงวัยเด็ก ด้วยเหตุว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยไม่คาดคิดขึ้นกับตัวท่าน
หรือบุตรหลานของท่าน แล้วอนาคตของเด็กจะเป็นเช่นไร?  อย่าลืมว่าท่านไม่ได้
อยู่กับบุตรหลานตลอดไป “ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถอยู่กับ
ลูกหลานจนถึงวันที่พวกเค้าสามารถดูแลตัวเองได้”
 

 

ดังนั้นการวางแผนทางการเงินในอนาคตให้บุตรหลานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถมอบอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลานได้ด้วยการวางแผน
การออมให้กับพวกเค้าตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นทุนการศึกษา เป็นค่ารักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุได้

ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนทางการเงินในอนาคต ได้แก่ การทำประกันภัย
ซึ่งหากเราเลือกคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ โดยผ่านการทำประกันภัย
นั่นเท่ากับเราได้สร้างหลักประกันคุ้มครองอนาคตของบุตรหลานเราไว้
ซึ่งการทำประกันภัยเปรียบเสมือนกับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำแต่จะ
ได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุแถมมาด้วย

 

ข้อดีของการทำประกันภัยในช่วงวัยเด็ก

  • มีเงินออมเพื่อการศึกษาในอนาคต
  • มีความคุ้มครองเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพ
  • มีความคุ้มครองด้านรายได้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
    หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 

 

ข้อควรรู้สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

สิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรทราบคือ การทำประกันของเด็กสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะเลือกทำทันทีก็ได้ เพราะถ้ารอแล้วเกิดเจ็บป่วยเป็นโรคบางอย่างขึ้นมา การทำประกันจะไม่คุ้มครองซึ่งจะทำให้เสียโอกาส หรือเลือกที่จะรอทำใน ช่วงอายุที่พ่อแม่ผู้ปกครองคิดว่าสะดวกและเหมาะสม อาจร จนอายุ 1 ขวบขึ้นไป หรือรอให้บุตรหลานเข้าเรียนเนอสเซอรี่ ก่อนก็ทำได้

สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพจะแบ่งเป็นช่วงอายุ เช่น เด็กเล็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี และเด็กโต ตั้งแต่อายุ 6-15 ปี โดยใน
ช่วงแรกของอายุหรือที่เรียกว่าเด็กเล็กค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
จะแพงกว่าเด็กโต เพราะความเสี่ยงของเด็กเล็กมีมากกว่า
เนื่องจากเด็กเล็กร่างกายยังสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่เต็มที่
มีโอกาสป่วยมากกว่าเด็กโต จึงเป็นสาเหตุให้ค่าเบี้ยประกัน
ของเด็กเล็กสูงกว่าเด็กโต

ข้อแนะนำก่อนทำประกัน

 

  • ควรศึกษาข้อเปรียบเทียบเรื่องการประกันภัยจากหลายๆ บริษัท เพื่อดูข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ โดยสอบถามจากบริษัทตัวแทนประกันโดยตรง
  • สอบถามจากบรรดากลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เคยทำประกันไปแล้ว ว่าประกันของบริษัทไหนที่ดีกับเด็กๆ ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นประสบการณ์จริงของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคยสมัคร ซึ่งจะทราบรายละเอียดและให้ข้อมูลความจริง ทำให้ได้รับฟังทั้งข้อดีและข้อเสีย นำมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกัน
  • ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่รวบรวมความเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการทำประกันภัยต่างๆ ทั้งข้อดีและข้อเสียที่ได้รับจากประสบการณ์จริง อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผู้เขียนตามเว็บไซต์อาจเป็นบริษัทประกันมาเขียนเชียร์เอง จึงควรใช้ความพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ ด้านเช่นกัน

 

ประกันภัยที่เหมาะกับวัยเด็ก

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (ออมเพื่อการศึกษา)

เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมทรัพย์และการคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกันๆ แม้ตัวเด็กจะไม่สามารถทำประกันได้ด้วยตัวเอง แต่ผู้เป็นพ่อแม่/ผู้ปกครองสามารถทำให้ได้ โดยการเริ่มต้นทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ยิ่งเริ่มต้นทำไวมากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นผลดี สามารถเก็บเงินสะสมไว้ให้บุตรหลานได้ในอนาคต 

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเอาประกันภัยคืน เมื่อส่งเงินประกันครบและมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (ในที่นี้คือ บุตรหลาน) เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาประกันภัย

ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กหรือผู้เยาว์

ด้วยความที่วัยเด็กเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นและซุกซนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง การทำประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองบุตรหลานหรือผู้เอาประกันภัย ทั้งในกรณีบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรจะพิจารณาอันดับต้นๆ คือ ทุนประกันและวงเงินค่ารักษากรณีเกิดอุบัติเหตุกับบุตรหลานของท่าน เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายต่อปี  อันดับถัดมาคือ ความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากความคุ้มครองหลักว่ามีความจำเป็นหรือไม่

ประกันสุขภาพ / สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ

ด้วยความที่วัยเด็กเป็นวัยที่ป่วยไข้ไม่สบายได้ง่าย การทำประกันสุขภาพไว้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่/ผู้ปกครองลงได้ ในกรณีที่บุตรหลานต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วย นอกจากนี้พ่อแม่/ผู้ปกครองยังสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพให้บุตรหลานได้อีกด้วย เช่น ความคุ้มครองค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

สิ่งที่พ่อแม่/ผู้ปกครองควรพิจารณา คือ โรงพยาบาลเครือข่ายที่รับประกัน มีโรงพยาบาลอะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน และโรงพยาบาลที่บุตรหลานอาจจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่ในเครือข่ายหรือไม่ อันดับถัดมา ดูว่าต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนหรือสามารถเคลมได้เลย ควบคู่ไปกับการดูข้อตกลง เงื่อนไข และราคาเบี้ยประกันต่างๆ