แผนการดำเนินงาน สำนักงาน คปภ.

1.แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

แผนดำเนินงานประจำปี 2562

 

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2564