ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

 

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

มกราคม – มีนาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

เมษายน – มิถุนายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

กรกฎาคม – กันยายน

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

ตุลาคม – ธันวาคม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

รวม

0 เรื่อง

0 เรื่อง

-

 

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 12, 2562