ระยะเวลาพิจารณาคืนเงินจากกรณีชนหนักใช่ระยะเวลานานแค่ไหนครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
พิท
วันเวลาที่ตอบ: 
20 มิถุนายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
หลังจากช่างประกันมาดูรถแล้ว บอกจะไปทำเรื่องให้หัวหน้าพิจราณาจ่ายเงินให้เราเพราะรถเราชนหนัก ใช่ระยะเวลานานแค่ไหนครับ
คำตอบ: 
โดยหลักจะไม่เกิน 45  วันถือว่านานสุดแล้ว แต่ถ้าหากว่าเกินจากนั้น นำเรื่องเข้ามาให้สำนักงาน คปภ.ดูให้ค่ะ /02.1