บริษัทประกันภัยรถยนต์อนุมัติการซ่อมรถยนต์ที่ถูกนำท่วมช้ามาก

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นายเฉลียว พุ่มฉัตร
วันเวลาที่ตอบ: 
07 สิงหาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
รถยนต์ประสบภัยน้ำท่วม รับแจ้งเคลมวันที่ 10 ต.ค.54 ปัจจุบันผู้เอาประกันได้นำรถเข้าศูนย์ซ่อมที่บริษัท โตโยต้าโฆสิต อ่าทอง เองตามคำอนุมัติของบริษัทประกัน จนถึงวันนี้ บริษัทประกัน ยังไม่อนุมัติการซ่อมให้กับศูนย์ซ่อม จะมีวิธีการอย่างไรที่จะเร่งรัดให้เขาดำเนินการเร่งด่วนเพราะเสียเวลามาแล้วเกือบ 4 เดือน จำเป็นต้องใช้รถ (บริษัท LMG)
คำตอบ: 
ร้องเรียนสำนักงาน คปภ.จังหวัดอ่างทองให้ความช่วยเหลือครับ./01