กรณีที่ขับจักรยานยนต์ชนท้ายรถที่จอดอยู่แล้วกระเด็นไปโดนรถอื่นทับตาย

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
วิภาวี สุทธินุ่น
วันเวลาที่ตอบ: 
17 กรกฎาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีที่ขับจักรยานยนต์ชนท้ายรถที่จอดอยู่แล้วกระเด็นไปโดนรถอื่นทับตาย แต่ไม่รู้ว่าเป๋นรถอะไรจับคู่กรณีไม่ได้จะทำอย่างไรได้บ้าง
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงข้างต้น ผู้ขับขี่ จยย. จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท ตามที่จ่ายจริง จากบริษัทผุ้รับประกันภัย พรบ. หรือจากกองทุนผู้ประสบภัยจากรถในกรณีไม่ได้จัดทำ พรบ. (กองทุนจ่ายแล้วจะเรียกคืนจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 20 ของเงินที่จ่ายไป) ส่วนค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินนั้น ต้องรอผลคดีว่าใครเป้นฝ่ายผิดครับ หากท่านเป้นฝ่ายถูกก็สามารถเรียกค่าเสียหายส่วนเกินจากคุ่กรณีได้ครับ 01.2