การยกเลิกบัตรนายหน้าเพื่อขอเป็นตัวแทน

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ศิริรินทร์ ตาลธงเทียน
วันเวลาที่ตอบ: 
12 กรกฎาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบหน่อยค่ะ ตอนนี้เหนื่อยใจมาก สมัครสอบตัวแทนผ่านเรียบร้อยแล้ว พยายามจะยกเลิกบัตรนายหน้าประกันชีวิต แต่ส่งเอกสารไปมาระหว่างบริษัทประกันสาขา กับ คปภ. ขอมาทีละอย่าง เดี๋ยวขอเอกสารนั้น บัตรตัวจริงนายหน้า พอส่งไปให้ จะเอาหนังสือใบลาออกจากบริษัทเก่าอีก อยากทราบว่า จะทำงานกันกี่เดือนค่ะ เพราะดำเนินการกันมา สามเดือนแล้ว ยกเลิกไม่ได้สักที โค้ชตัวแทนก็ออกไม่ได้สักที อยากจะทราบว่า เอกสารจริง ๆ ที่ต้องการ และวิธีี่แน่ชัดในกาายกเลิกมีอะไรกันบ้าง
คำตอบ: 
  การยกเลิกใบอนุญาตนายหน้าเราต้องทำหนังสือขอยกเลิกและคืนบัตรต่อนายทะเบียนยื่นต่อสำนักงาน คปภ.ส่วนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนต้องแนบหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทด้วยการขอรับใบอนุญาตตัวแทนต้องผ่านการอบรมขอรับอนุญาตตัวแทน แนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และรูปถ่าย 2 ใบ ทำยกเลิกและขอบัตรใหม่ทำพร้อมกันได้ครับ ถ้ายื่นเองใช้เวลาไม่เกิน 15 วันครับ./01