มีบริษัทไหนรับประกันน้ำท่วมอีกไหมครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ประพันธ์ คุ้มเมธา
วันเวลาที่ตอบ: 
20 มกราคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เรียน ท่านผู้อำนวยการ คปภ ผมทำประกันไฟ น้ำท่วม และ จารกรรม กับบริษัทอลิแอนซ์ ซีพี มาประมาณ 3 ปีแล้ว และในปีที่ผ่่านมา ก็เกิดเหตุ น้ำท่วม ก็ได้รับการชดเชยความเสียหาย ซึ่งถือว่าบริษัทนี้ดีมาก แต่พอสอบถามบริษัทนายหน้าประกันภัยว่า จะรับประกันอีกหรือไม่ กลับได้รับคำตอบว่า ต้องยกเลิกการประกันน้ำท่วม แผ่นดินไหว และ ลูกเห็บ เหตุทีบริษํทยกเลิก เพราะ คปภ ยังร่างกำหมายใหม่อยู่ อยากทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ถ้าจริง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น และท่านพอจะมีรายชื่อบริษัทที่รับประกันภัยประเภทนี้อีกหรือไม่ ถ้ามีก็พอจะแจ้งให้ทราบได้หรือไม่ หวังว่าจะได้รับคำชี้แจงจากท่านโดยเร็ว เพราะประกันที่เราทำอยู่กำลังจะหมดในเดือนนี้แล้ว นับถือ ประพันธ์
คำตอบ: 
สำนักงาน คปภ. พยายามหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วม  และในกรณีบางบริษัทไม่ยอมรับทำประกันภัยน้ำท่วม ค่ะ