ติดต่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแบบมอบอำนาจ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นวรัตน์
วันเวลาที่ตอบ: 
12 กันยายน 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ติดต่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตแบบมอบอำนาจ เอกสารที่ต้องใช้เพิ่มจากไปติดต่อเอง คือ 1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ 1 ฉบับ 2.หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ ถูกต้องใช่ไหมค่ะ แล้วหนังสือมอบอำนาจมีแบบฟอร์มไหมค่ะ
คำตอบ: 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ http://www.oic.or.th/downloads/e-form/102-8711.pdf  ค่ะ //002