สมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าฯ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ภัทรา
วันเวลาที่ตอบ: 
17 สิงหาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
สมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของนายหน้าประกันวินาศภัย จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มตาม คปภ กำหนดไว้ ใน เอกสาร หรือไม่ค่ะ หากว่ามีฟอร์มที่มีข้อมูลครบตามที่ คปภ.กำหนดแล้ว แต่ว่าจัดเรียงลำดับไม่เหมือนกับ คปภ. เท่านั้น จะใช้ได้ไหมคะ...ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ได้ค่ะ