อยากซื้อประกัยรถแบบชั่วคราว

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
เมืองไทย
วันเวลาที่ตอบ: 
31 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากซื้อประกันรถแบบชั่วคราวเช่น 7วัน ชั้น1 มีหรือไม่อย่างไรครับ
คำตอบ: 
การทำประกันภัยรถแบบชั่วคราวมีค่ะ ติดติดซื้อได้ที่บริษัทค่ะ