บริษัทอยุธยาอลิอันซีพียกเลิกจ้างงานเทเลเซลล์ บีบบังคับให้เซ็นต์ลาออก

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้ตกอับ
วันเวลาที่ตอบ: 
02 ธันวาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนผู้เกี่ยวข้อง ดิฉันทำงาน ตำแหน่ง เทเลเซลล์ ทำงานประมาณ หนึ่งปี เจ็ดเดือน ที่บริษัทอยุธยาอลิอันซ์ซีพี สาขานครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 พศจิกายน 52 บริษัทได้ส่งผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานใหญ่เข้ามาบีบยอดให้พนักงานขายผ่านโทรศัพท์ที่ไม่มียอดขาย และ ผู้ที่มียอดขายหนึ่งใบ จำนวนประมาณ 50 คน สามวันต้องทำยอดให้ได้ หนึ่งแสนบาท ถ้าทำไม่ได้ต้องเข้าสำนักงานใหญ่ และถ้าไม่เข้าสำนักงานใหญ่ต้องลาออก หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ซุปเปอร์ฯได้บอกพนักงานว่าถ้าคิดว่าทำไม่ได้ และใครไม่พร้อมเข้าสำนักงานใหญ่ก็ให้เซ็นต์ใบลาออก สามวันที่เหลือก่อนเงินเดือนออก ไม่ต้องเสียเวลามาทำงาน ให้ไปหางานอื่นทำ และ ใบลาออกบริษัทได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่พนักงานไม่พร้อมเข้าทำงานที่สำนักงานใหญ่ พนักงานจึงจำเป็นต้องเซ็นต์ใบลาออก และมีพนักงานส่วนน้อยไม่ได้เซ็นต์ลาออก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 52 เงินเดือนออก พนักงานที่ไม่ได้เซ็นต์ใบลาออกไปทำงานปกติ แต่หัวหน้าก็เรียกให้ไปเซ็นต์ใบลาออก เช่นกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน52 ปรากฏว่าบริษัทเลิกจ้างพนักงานขายผ่านโทรศัพท์ สาขานครราชสีมา ทั้งหมด พนักงานที่เหลือยู่ และ บริษัทมีเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน ส่วนพนักงานที่เซ็นต์ลาออกก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลย ทุกคนที่เซ็นต์ใบลาออกไม่มีใครเต็มใจ เนื่องจากไม่มีทางเลือกต้องจำเป็นต้องเซ็นต์ แต่ดูจากเหตูการณ์แล้ว บริษัทต้องการเลิกจ้าง หรือยุบสาขามากกว่า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงร้องเรียนมายังท่านช่วยประสานผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือพนักงานที่ยอมเซ็นต์ใบลาออก โดยไม่ได้ค่าชดเชยอะไรเลย จึงเรียนมาเพื่อขอความเป็นธรรมในครั้งนี้ด้วย
คำตอบ: 
ท่านสามารถร้องเรียนที่แรงงานจังหวัดได้