ซื้อประกันแล้วแต่ไม่คุ้มครองจะทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
veeraphan
วันเวลาที่ตอบ: 
21 เมษายน 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ซื้อประกันกับพนักงานของบริษัทสินมั่นคงได้รับเอกสารกรมธรรม์และ ใบเสร็จรับเงินเรียบร้อย แต่พนักงานไม่นำเงินส่งเข้าบริษัท กรณีอย่างนี้1.ใครจะต้องรับผิดชอบ 2.กรมธรรมคุ้มครองหรือไม่ 3.ขอคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรดี(นอกจากร้องเรียนคปภ)
คำตอบ: 
หากคุณได้รับเอกสารคือกรมธรรม์และใบเสร็จรับเงินแล้ว  บริษัทที่ระบุในกรมธรรม์ต้องรับผิดชอบค่ะ และเกิดความคุ้มครองแล้ว อย่างไรก็ดี  หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัท คือไม่ได้รับความคุ้มครอง  คุณจะต้องนำเรื่องเข้ามาที่สำนักงาน คปภ.ค่ะ เพื่อเราจะได้ตรวจสอบว่าทำไมไม่รับผิดชอบ หากออกกรมธรรม์แล้ว บริษัทหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ