เรียงลำดับชื่อบริษัทประกันชีวิตตามส่วนแบ่งทางการตลาด

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สุวรัตน์ ธนปติรังสรรค์
วันเวลาที่ตอบ: 
28 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ต้องการข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย โดยแบ่งและเรียงลำดับตามส่วนแบ่งทางการตลาด (maket share)
คำตอบ: 
รายละเอียดข้อมูลที่ http://www.oic.or.th/th/statistics/index2.php ค่ะ