ต้องการยกเลิกบัตรตัวแทนมาถือบัตรนายหน้าต้องทำยังไงคะ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ขวัญชนก
วันเวลาที่ตอบ: 
23 กรกฎาคม 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ก่อนหน้านี้ถือบัตรตัวแทนประกันชีวิตอยู่ค่ะ แต่เมื่อเดือนพฤษภาคม ได้ไปสอบนายหน้าประกันชีวิตผลสอบแจ้งว่าผ่าน ตอนนี้ยังไม่ได้รหัสนายหน้าเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าต้องยกเลิกบัตรตัวแทนก่อนใช่มั้ยค่ะถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นนานหน้าได้และไม่รู้ว่าต้องทำยังไงด้วยค่ะ
คำตอบ: 
สอบผ่านและมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตแล้ว จะสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้หรือไม่  สามารถสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตได้ หากสอบผ่านและประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันชีวิต ขณะยื่นคำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตจะต้องส่งคืนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต เพราะกฎหมายกำหนดว่าเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีประกันวินาศภัยก็เช่นเดียวกัน)โดยดำเนินการได้ที่สำนักงาน คปภ.ค่ะ 02-5153999 ต่อ 1118-1121 ค่ะ รายละเอียดทีท่านถามอยู่ในเว็บดังนี้ค่ะ http://www.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing  หรือเว็บไซค์ดังนี้  http://www.oic.or.th/th/eServicePage  หรือหากยังไม่สามารถหาได้ติดต่อได้ที่หมายเลขดังนี้ค่ะ 02-5153999  ต่อ 1118-1121