บริษัทรับประกันภัยไม่ยอมจ่ายค่าสินไหมตามสัญญาแนบท้าย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
วิริดา สังข์แก้ว
วันเวลาที่ตอบ: 
21 ตุลาคม 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถทำประกันภัย ชั้น 1 ทุนประกัน 540,000ประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ค่าซ่อมประเมิน 360,000 บริษัทประกันจ่ายเพียง 60% เท่ากับ 324,000 ทางผู้เอาประกันไม่ยินยอมเพราะ ค่าซ่อมยังไม่เกินความคุ้มครอง อยากทราบว่า ร้องเรียนที่ คปภ ได้อย่างไรบ้าง (เจรจาต่อรองแล้ว ประกันไม่ยอมค่ะ)
คำตอบ: 
สามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคปภ. ให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมได้ ซึ่งปกติแล้วการจะถือว่าเสียหายสิ้นเชิง ต้องเสียหายถึง 70 % ของราคารถปัจจุบัน การนำเอา 60 % มาคำนวณกับทุนประกันจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง