รถบรรทุกตัวหัวตัวพ่วงต่างทำประกันภาคสมัครใจคนละบริษัท

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้รับประกันภัยที่ 1
วันเวลาที่ตอบ: 
12 มีนาคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ในกรณีที่รถยนต์ตัวหัวทำประกันไว้กับบริษัท A ส่วนตัวพ่วง ทำประกันไว้กับบริษัท B แล้วไปทำให้เกิดความเสียหายกับรถยนต์อีกคันมีประกันที่บริษัท C ถามว่า 1. บริษัท C จ่ายค่าเสียหายไปแล้ว จะสามารถรับช่วงสิทธิและเลือกมาเรียกร้องเอาจากบริษัท A เพียงบริษัทเดียวได้หรือไม่ โดยกล่าวอ้างหลักเรื่องลูกหนี้ร่วม 2. บริษัท A จะเกี่ยงว่า ตนมีความรับผิดเพียง 50% อีก 50% ต้องไปเรียกจากบริษัท B ได้หรือไม่ โดยใช้หลักเรื่องการเฉลี่ยค่าเสียหายจากทั้งสองกรมธรรม์เท่าๆกัน
คำตอบ: 
เป็นอย่างที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว ครับ ทั้ง 2 ข้อ