ตัวแทนนายหน้าขาดจรรยาบรรณมีบทลงโทษอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นิธิร
วันเวลาที่ตอบ: 
06 พฤษภาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
www.7insure.com www.dinsurebroker.com/ www.dinsurebroker.com/ www.insurethai.com/ นี่คือแค่ตัวอย่างบางเว็บซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปgogleจะพบเป็นร้อยเว็บเป็นเรื่องที่น่าจะดำเนินการด่วนเพื่อฉัน้ศักดิ์ศรีตัวแทนนายหน้าที่ปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
คำตอบ: 
เว็บจรรยาบรรณตัวแทนนายหน้า  WWW.oic.or.th  คลิ๊ก ข้อมูลสำหรับคนกลางประกันภัย คลิ๋กตัวแทน-นายหน้า  คลิ๋ก ข้อ 4 หลักจรรยาบรรณและศีลธรรม