มีข้อสงสัยในการสมัครสอบนายหน้าประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นายเฉลิมพล วงศ์ซื่อ
วันเวลาที่ตอบ: 
12 กุมภาพันธ์ 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจาก กระผมได้สมัครสอบนายหน้าประกันชีวิตทางเว๊ปไซด์ และได้ชำระเงินกับธนาคารกรุงไทยในวันที่ 20 พฤศจิกายน เวลาประมาณ บ่ายโมง ตามไฟล์ที่ได้แนบ มาให้ แต่ว่าเมื่อเข้าไปในเว๊ปไซด์เพื่อเลือกรอบสอบ ปรากฏว่าทางเว๊ปไซด์ขึ้นข้อความว่า \"ยังไม่ชำระเงิน\" จึงมีผลทำให้ ไม่สามารถที่จะเลือกรอบสอบได้ทันในเวลาที่กำหนด ในขั้นตอนการสมัคร ข้อความระวัง ในข้อที่ 7 ที่ว่า \"วันสุดท้ายที่เลือกรอบสอบได้คือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา 23:59 น.\" ผมจะเสียสิทธิในการสมัครสอบ ทั้งที่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะเลือกวันและเวลาที่จะไปสอบได้ ไม่ทราบว่า ทางหน่วยงานจะมีวิธีแก้ไข หรือข้อเสมอแนะ อย่างไรบ้าง ช่วยกรุณาแจ้งผลทาง E-MAIL ด้วยครับ ขอบคุณครับ...
คำตอบ: 
ดำเนินการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วค่ะ