วิธีการเขียนเอกสารยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
Luksana
วันเวลาที่ตอบ: 
08 กรกฎาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
คือเพิ่งตอบรับการขายประกันทางโทรศัพท์ไปค่ะ แต่ตอนนี้ไม่อยากทำแล้วจะทำไงดีค่ะ เพิ่งได้เอกสารกรมธรรม์มาวันนี้ แต่ต้องการจะยกเลิกมีคนแนะนำให้ส่งเอกสารกลับคืนพร้อมทั้งเขียนจดหมายแนบว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ ไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนยังไงช่วยตอบด้วยนะคะ
คำตอบ: 
การยกเลิกรมธรรม์ที่เสนอขายทางโทรศัพท์ หากไม่ตรงกับที่เราต้องการยกเลิกได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยท่านสามารถแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร (จะพิมพ์ หรือเขียนก็ได้) แล้วนำไปส่งทางไปรณีย์ พร้อมกับกรมธรรม์ แนะนำให้ส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อบริษัทได้รับเอกสาร หรือจดหมายจะมีไปรษณีย์แจ้งมายังท่านได้ค่ะ