ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายหน้าไม่ได้

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
นิตยา
วันเวลาที่ตอบ: 
30 สิงหาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เปิดไฟล์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิื์สอบนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ได้ค่ะ ของวันที่ 2 ก.ย.54 แต่ของวันที่ 3 ก.ย. 54 เปิดได้ปกติ
คำตอบ: 
อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงค่ะ  หมั่นตรวจสอบอีกครั้งค่ะ  หรือหากสะดวก กรุณาโทร สายด่วนประกันภัย 1186 กด 2 ให้ตรวจสอบให้ได้ค่ะ