ข้อมูลในการทำประกันภัยโครงการก่อสร้าง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
Charit
วันเวลาที่ตอบ: 
26 กุมภาพันธ์ 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ผมกำลังจะทำประกันภัยโครงการก่อสร้าง และทางบริษัทประกันภัยเค้าขอข้อมูลสัญญาของโครงการ ที่นี้ทางผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำไปเปิดเผย
คำตอบ: 
บริษัทประกันภัยจะขอขอมุลไปเพื่อพิจารณารับประกันภัยเท่านั้นคะ    //009