ค่าชดเชยรายได้รายวัน (DAB)

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ภควัต
วันเวลาที่ตอบ: 
20 มีนาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ผู้เอาประกันได้ทำประกันชีวิตพร้อมด้วยสัญญาเพิ่มเติมการขาดรายได้รายวัน (DAB)ไว้ด้วย และได้รับอุบัติเหตุต้องทำการเข้าเฝือกเป็นเวลานานหลายวันไม่สามารถทำงานได้ จะสามารถขอรับค่าชดเชยการขาดรายได้ๆหรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะอะไร ถ้าได้ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
คำตอบ: 
ค่าชดเชยรายวันส่วนมากกรมธรรม์จะต้องเป็นการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ขอให้นำกรมธรรม์เข้าปรึกษาที่สำนักงาน คปภ.ที่ใกล้ที่สุดค่ะ