การซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์แตกต่างจากการซื้อผ่านตัวแทนประกันชีวิตอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 พฤศจิกายน 2558
คำตอบ: 

การซื้อประกันชีวิตแบบออนไลน์ ประชาชนผู้เอาประกันภัยต้องศึกษาแบบประกันชีวิตด้วยตัวเอง ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะถูกกว่าซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต แต่จะไม่มีผู้ให้บริการที่อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นการขายออนไลน์อย่างแท้จริง