รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการยื่นนำส่งรายงานประจำเดือน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ต้องการทราบข้อมูล
วันเวลาที่ตอบ: 
06 มกราคม 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ขอสอบถามค่ะ ว่าบริษัทประกันวินาศภัยต้องยื่นนำส่งรายงานประจำเดือนรายการใดบ้างให้ คปภ. ค่ะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำรายงานประจำเดือนบริษัทประกันวินาศภัยได้ที่ http://www.oic.or.th/th/r-form/inner4.php