เรื่องการตั้งเบิกการซ่อมรถของผู้ประสบอุบัิติเหตุ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
กิตติพงษ์
วันเวลาที่ตอบ: 
23 กรกฎาคม 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ผมได้ประสบอุบัิติเหตุรถแท๊กซี่ชนกับมอเตอร์ไซค์ของผม ผู้ขับขี่แท๊กซี่ได้รับผิดทุกข้อกล่าวหา ผมไม่ได้ร้องเรียกค่าเสียหายจากคนขับแต่อย่างใด ปัญหาคือ ประกันภัยของแท๊กซี่คือ กมล ประกันภัย ผมได้เรียกร้องให้ประกัน กมล ชดใช้ใน 3 กรณี 1.ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล (จบ) 2.ชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สิน (จบ) 3.ชดใช้ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ (ไม่จบ) หัวข้อที่3นั้น ได้เสนอให้กับบริษัทว่าผมจะเป็นคนนำรถไปซ่อมเอง โดยผมให้ศูนย์HONDAเป็นคนทำเรื่องเสอนราคามา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000บาท หลังจากได้เสนอมาแ้้้ล้วทางบริษัทประกัน กมล ได้ตกลงราคาที่ 28,000 ลำดับแรก ซึ่งผมไม่จบแน่นอน ราคาที่2 ที่บริัษัท กมล เสนอมาคือ 34,000 บาท ซึ่งผมก้อไม่จบเช่นกัน คำถามคือ ในรอบที่3ผมได้เสนอให้บริษัทชดใช้จาก 48,000บาท เหลือ41,000บาท ถ้าเกิดว่ารอบนี้บริษัทยังให้ราคาไ่ม่ได้เท่าเดิมผมจะควรทำไงต่อไปครับ มีสิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้อย่างไรบ้างครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ปล.รถผม9เดือนครับไม่เคยล้มมาแต่อย่างใด
คำตอบ: 
การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต้องจ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ครับ ถ้าไม่จบสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่สำนักงาน คปภ.ครับ./01