จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บาท 23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล รับเอกสารทางระบบ e-gp ตั้งแต่วันที่ 2/11/61 ถึงวันที่ 21/11/61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 22/11/61 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานใหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์และป้ายฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 26 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) เพื่อใช้ในสำนักงาน กำหนดรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 2 พ.ย. 2561 25 ตุลาคม 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล กำหนดวิจารณ์วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type transformer) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทด้านประกันภัย 16 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริการด้านใบอนุญาตคนกลางประกันภัย (E-licensing) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ตามโครงสร้างตำแหน่งงานใหม่ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแก้วน้ำ พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ.” 04 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และศูนย์บริการประชาชน ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsourse จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถรับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน 31 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 28 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางในความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และะเอียดลักษณะงาน (Job Description) ด้วยวิธรประปวดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและสืบทอดตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsource จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระกับสูงฯ ระยะเวลา 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงานคปภ. ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประชาสมพันธ์ความรู้เรื่อง การประกันภัยรถภาคบังคับ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างอบรมหลักสูตรการสร้างและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต 13 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HIRS) และเครื่องบันทึกเวลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ประจำปี 2561 05 กรกฎาคม 2561

หน้า