จัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2562
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศการจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงาน คปภ. ปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 31 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจอภาพแบบ LED รวมการรื้อถอนและการติดตั้ง ด้วยวิธี (e-bidding) 28 มกราคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงาน มหกรรมการเงิน ประจำปี ๒๕๖๒ (Money Expo ๒๐๑๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62017356732 28 มกราคม 2562
การประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านระบบ e-Gp เลขที่โครงการ 62017130460 ระหว่างวันที่ 17-25 ม.ค. 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอ 28 ม.ค. 2562 17 มกราคม 2562
ปี 2561
ชื่อ ประกาศ ณ วันที่ ไฟล์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 28 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน คปภ. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 7 บาท (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจด้วยประกันภัย 10 บาท 23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือคู่มือประชาชนด้านการประกันภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล รับเอกสารทางระบบ e-gp ตั้งแต่วันที่ 2/11/61 ถึงวันที่ 21/11/61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 22/11/61 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานใหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์และป้ายฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรมพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นประกันภัย พ.ร.บ. 26 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รับรอง (รถตู้) เพื่อใช้ในสำนักงาน กำหนดรับเอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 61 - 1 พ.ย. 61 กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ 2 พ.ย. 2561 25 ตุลาคม 2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล กำหนดวิจารณ์วันที่ 24-29 ตุลาคม 2561 24 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry type transformer) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรับเอกสารทางระบบ egp ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 2561 กำหนดยื่นข้อเสนอ 26 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและการสืบทอดตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทด้านประกันภัย 16 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการ งานแถลงข่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุกและการมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพให้สาธารณชนรับทราบผ่านสื่อมวลชน ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 16 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบริการด้านใบอนุญาตคนกลางประกันภัย (E-licensing) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) ตามโครงสร้างตำแหน่งงานใหม่ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงสมรรถนะ 05 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบแก้วน้ำ พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ.” 04 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องรับรองผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง และศูนย์บริการประชาชน ระยะเวลา 29 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำนักงาน คปภ. ระยะเวลา 29 เดือน 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsourse จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบกระเป๋าผ้าพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์พร้อมบรรจุแพ็คเกจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถรับรอง (รถตู้) สำหรับใช้ในสำนักงาน 31 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการประกวดสารคดีสั้น ภายใต้แนวคิด พ.ร.บ. เคียงข้างทุกการเดินทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์งานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 28 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารพนักงานศักยภาพสูงและสืบทอดตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางในความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และะเอียดลักษณะงาน (Job Description) ด้วยวิธรประปวดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 24 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ Outsource จำนวน 15 คน ระยะเวลา 27 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คปภ. อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระกับสูงฯ ระยะเวลา 29 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2561

หน้า