ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2561 ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มและน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ“นครนายกเกมส์” ครั้งที่ 19 ซึ่งจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561 โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ

สำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความสำคัญกับกลุ่มคนพิการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานบางอย่าง ฉะนั้นจึงควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเอง และได้รับการส่งเสริมโอกาสของการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครอง 1 แสนบาท โดยเพิ่มผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงิน 5,000 บาท และผลประโยชน์การชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน มีเบี้ยประกันภัยเพียง 300 บาทต่อปี และได้มีการพัฒนากรมธรรม์สำหรับ คนพิการ คือ “กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน” ที่มีการให้ความคุ้มครองเพิ่มในส่วนของผลประโยชน์ชดเชยการบาดเจ็บทางร่างกายและค่าใช้จ่ายสำหรับกายอุปกรณ์เนื่องจากอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาประกันภัย

สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจำนวน 3,156 ฉบับ รวมทั้งสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 40,000 ขวด มอบให้กับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมที “นครนายกเกมส์” โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนี้ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 แสนบาท และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท ระยะเวลาการคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 รวม 8 วัน โดยคุ้มครองการแข่งขันกีฬารวม 11 ชนิด ได้แก่ กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง แบดมินตัน ฟุตซอล ยูโด บอคเซีย และว่ายน้ำ รวมวงเงิน คุ้มครองมากกว่า315 ล้านบาท

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัย แก่ประชาชนในทุกระดับ ตลอดจนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านการกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ล่าสุดได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม พร้อมได้สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน 8,360 คน รวมวงเงินคุ้มครองทั้งสิ้น 836 ล้านบาท ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2561 ไปเรียบร้อยแล้ว

“ระบบประกันภัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัย ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยโดยพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านและครอบครัว อย่างไรก็ตามควรคำนึงถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย