ตอนที่ 8 ชุมชนบ้านบางพลับ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561