ตอนที่ 7 ภาพความประทับใจ ชุมชนบางหลวงและชุมชนบ้านต้นตาล วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560