ตอนที่ 6 ภาพความประทับใจ ชุมชนบ้านบางพลับและชุมชนวัดจำปา วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560