ตอนที่ 3 ชุมชนวัดจำปา วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560