ตอนที่ 1 แนะนำโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560