สำนักงาน คปภ. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ “ความรู้ด้านการประกันภัย สู่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”