คปภ. จับมือสมาคมประกันวินาศภัย จัดพิธีลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลซึ่งกันและกัน