สำนักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร CIA รุ่นที่ 2 และการเสวนา เรื่อง ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าที่คิดกับประกันชีวิตแนวใหม่