คปภ. ผนึกกำลังหน่วยงานกำกับการเงิน เกาหลีใต้ ส่งเสริมการกำกับธุรกิจประกันภัยระหว่างประเทศ