คปภ. บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประกันภัยและกรมธรรม์ประภัยพิบัติ