ประกาศรับสมัครงาน

วันที่เผยแพร่: 
24 เมษายน 2561

 

- สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงาน สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค 5 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

- สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงาน สายบริหาร 3 อัตรา   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561