เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ FinTech Challenge ครั้งที่ 2

 

 

 

เราท้าคุณคิดนอกกรอบ!!! โครงการ FinTech Challenge ครั้งที่ 2
เปิดรับการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
ชิงทุนพัฒนานวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ก.ค. 60 ที่
www.fintechchallenge.info
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. 0-2033-9999 ต่อ 6538
, 6524 และ 6242

สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ประกาศ ณ วันที่: 
พุธ, มิถุนายน 28, 2560