เผยแพร่ราคากลางการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตบางนา

ประกาศ ณ วันที่: 
27 สิงหาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, ตุลาคม 15, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
จันทร์, ตุลาคม 10, 2565