เผยแพร่ราคากลางการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ

ประกาศ ณ วันที่: 
11 ตุลาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, ตุลาคม 15, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
จันทร์, ตุลาคม 10, 2565