ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับศูนย์กลางบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่: 
15 ตุลาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, ตุลาคม 15, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, ตุลาคม 15, 2565