เผยแพร่ราคากลาง จ้างบริษัทผู้ดำเนินการบริหารจัดงานสำหรับคูหานิทรรศการสำนักงาน คปภ. ในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2564 (Money Expo 2021)

ประกาศ ณ วันที่: 
26 มีนาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
ไฟล์: 
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, มีนาคม 26, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, มีนาคม 26, 2565