เผยแพร่ราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่: 
30 มิถุนายน 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
พุธ, มิถุนายน 30, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 30, 2565