ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการงานแถลงข่าว แนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่: 
12 ตุลาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
อังคาร, ตุลาคม 12, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
พุธ, ตุลาคม 12, 2565