ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ Smart OIC Workforce ประจำปี 2021 เลขที่โครงการ 64107067478 สามารถวิจารณ์ร่างประกาศดังกล่าวได้ที่ อีเมล์ siwawutw@oic.or.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่: 
08 ตุลาคม 2564
สถานะข้อมูล: 
ใช้งาน
แจ้งเตือนสมาชิกรับข้อมูลสถิติ: 
no
วันที่เผยแพร่: 
ศุกร์, ตุลาคม 8, 2564
วันที่สิ้นสุดการเผยแพร่: 
เสาร์, ตุลาคม 8, 2565